Page Description

one column layout with a header .

 

Tìm hiểu về Phong Trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (Catholic Charismatic Renewal)

Phong trào Canh Tân Đặc Sủng Công Giáo (Catholic Charismatic Renewal, gọi tắt CCR) hình thành vào năm 1967 tại Duquesne University, Pittsburg, US. Một trong những sinh viên trong nhóm đó là Bà Patti Mansfield vẫn còn sống và tích cực rao giảng về phong trào CCR. Hằng năm bà có workshop tại SCRC ở Anaheim.
Phong trào đã được các Đức Giáo Hoàng chúc lành và yểm trợ:

Pope Paul VI: During the holy year of 1975, before ten thousand participants of the international Charismatic Conference assembled in St. Peter’s Basilica, Rome, Pope Paul VI described this spiritual renewal as a “chance”, or “opportunity” for the Church.
Pope John Paul II:“The Catholic Charismatic Renewal has helped many Christians to rediscover the presence and power of the Holy Spirit... and this rediscovery has awakened in them a faith in Christ filled with joy.” Pope John Paul, 1998
Pope John Paul II “Thanks to the Charismatic Movement, a multitude of Christians, men and women, young people and adults have rediscovered Pentecost as a living reality in their daily lives. I hope that the spirituality of Pentecost will spread in the Church as a renewed incentive to prayer, holiness, communion and proclamation.” Pope John Paul, May 29, 2004
Pope Benedict XVI (as Cardinal Ratzinger): “...and the Charismatic Renewal ...I think this is a sign of the Springtime and of the presence of the Holy Spirit, today will give new charisms and so on. This is for me really a great hope that not with organization from authorities, but really it is the force of the Holy Spirit present in the people.” Pope Benedict XVI

Hiện nay phong trào đang sinh hoạt mạnh mẽ trên khắp thế giới. Văn phòng thế giới, gọi là International Catholic Charismatic Renewal Services (ICCRS) tại Vatican. Văn phòng ở Hoa Kỳ đặt tại Virginia. Ở TGP Los Angeles có đại hội SCRC hằng năm vào những ngày cuối tuần Labor Day. Riêng tại cộng đồng Việt Nam Los Angeles, định kỳ có khóa tĩnh tâm ba ngày (xem hình trên trang home); sẽ tiếp tục có khóa được thông báo trên trang web ThanhlinhLA.net.


 

Khóa Huấn Luyện Môn Đệ Chúa Giê su 27-29/7/2018

Kinh Tha Thứ (Cha DeGrandis, S.S.J.)(bấm vào đây) In English


 

Khóa Huấn Luyện Môn Đệ Chúa Giê su 15-17/7/2016

Bài giảng trong khóa học: Đại Xá và Tiểu Xá (bấm vào đây)


 

Khóa Huấn Luyện Môn Đệ Chúa Giê su 10-12/7/2015

Lời Nguyện trong khóa học: "Lạy Chúa, con biết con là kẻ có tội, con không tự cứu được con. Nhưng con biết rằng Chúa thương con. Vì thế Chúa đã ban cho con Chúa Giêsu. Ngài đã chết trên thập tự giá để cứu chuộc con; và đổ máu mình ra để tẩy xóa lỗi lầm con. Vậy giờ đây con ăn năn sám hối tất cả các lỗi lầm con. Con tin nhận Chúa Giêsu là Đức Chúa và con mời Chúa Giêsu đi vào cuộc đời con. Con tin rằng Chúa đã cho Chúa Giêsu sống lại từ cõi chết. Con cầu xin điều này trong danh Chúa Giêsu. Amen. Nhân danh cực thánh Chúa Giêsu, ta nguyền rủa bệnh…. Bệnh này đi ra khỏi ta. Amen."